Resim

Site Oluştur

Yönetim panelli websitenizi hemen oluşturun

23 Temmuz 2024 Salı
en

İrtifak Hakkı Tesisi

İrtifak hakkı; medeni kanuna göre ‘Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına mecbur kılar.’ şeklinde tanımlanmıştır.

A) YAPILIŞ AMACI

Talebe konu parselin yola cephesi yok ise; yola ulaşım için yol ile konu parsel arasında kalan komşu parsel üzerinden irtifak (geçit) hakkı kurulması gibi amaçlar için yapılabilir.

B) İSTENİLEN EVRAKLAR

I. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),

II. Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi

III. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi, Taşınmaz mal sahibi ölmüş ise talepte bulunan kişinin mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimlik fotokopisi istenmektedir.

C) İŞLEM SIRASI

Ön sözleşme hazırlanıp karşılıklı olarak imzalanır, Talebin kaydı yapılır, İşlemin maliyeti hesap edilerek ücret alınır ve fatura kesilir, Teknik bilgi belgeler (altlıklar) ilgili kurumdan alınır, Zemin ölçümleri yapılır, Altlık evraklar ile zemin ölçüleri kıyaslanarak sayısallaştırma işlemi gerçekleştirilir, Değişiklik tasarımı hazırlanır, İlgili belediyeden encümen kararı alabilmek için dosya hazırlanır, Encümen kararı alınır, Tescil Bildirimi (değişiklik beyannamesi ) hazırlanır, Dosya kontrol ve onay için Kadastro Müdürlüğüne gönderilir, Onaylı Kadastro dosyası Kadastro müdürlüğünden alınır, talep sahibine telefon ile haber verilir ve dosya talep sahibine teslim edilir.

0 333 000 00 00 GSM Numaramız 7/24 Bizi Arayabilirsiniz..
0 333 000 00 00 Whatsapp Numaramız 7/24 Bizi Arayabilirsiniz..
0 333 000 00 00 Telegram Numaramız 7/24 Bizi Arayabilirsiniz..
0 333 000 00 00 Bip Numaramız 7/24 Bizi Arayabilirsiniz..
Resim
Resim

Site Oluştur

Yönetim panelli websitenizi hemen oluşturun

Sektörde, başarılı saygın firma olmak temel vizyonumuzdur. Zamanlaması planlaması doğru işleyen süreçlerde müşterilerimize ideal hizmetleri sunmak genel misyonumuzdur.
SiteOluştur
Yardımcı Modüller