Resim

Site Oluştur

Yönetim panelli websitenizi hemen oluşturun

23 Temmuz 2024 Salı
en

Cins Değişikliği

Cins değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemlerdir. Cins değişikliği türleri; Yapılı iken yapısız hale gelme, Tarladan Arsaya dönüşme, Yapısız iken yapılı hale gelme şeklinde sıralanabilir.

1 ) YAPILI İKEN YAPISIZ HALE GELME

Parsel üzerinde eski bir yapı var ise; parselin cinsi ‘İki Katlı Kâgir Ev ve Arsası’ gibi binayı da içeren bir cins olarak tespit edilmiş ve tapudaki kayıtta binanın ortadan kalkması gerekiyorsa örneğin; cinsin sadece ‘Arsa’ olarak gösterilmesi gerektiği durumda cins değişikliği yıkım işlemi yapılması gerekmektedir. Bu işlemin sonuçlanabilmesi için parsel üzerindeki yapının yıkılması gerekir.

1-A) YAPILIŞ AMACI

Arsa üzerindeki bina yıkılacak ise cins değişikliği yıkım işlemi yapılabilir, Arsa üzerine yeni bina yapılacak ise ve eski bina yeni binanın yapılmasına engel teşkil ediyor ise yeni bina için imar çapı alabilmek için vb. nedenler için Cins değişikliği yıkım işlemi yapılabilir.

1-B) İSTENİLEN EVRAKLAR

I. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur), II. Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi, III. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi, IV. Taşınmaz mal sahibi ölmüş ise talepte bulunan kişinin mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimlik fotokopisi, V. Yıkım raporu istenmektedir.

1-C) İŞLEM SIRASI

Ön sözleşme hazırlanıp karşılıklı olarak imzalanır, Talebin kaydı yapılır, İşlemin maliyeti hesap edilerek ücret alınır ve fatura kesilir, Teknik bilgi belgeler (altlıklar) ilgili kurumdan alınır, Zemin ölçümleri yapılır ve yapının yıkılıp yıkılmadığı kontrol edilir, Altlık evraklar ile zemin ölçüleri kıyaslanarak sayısallaştırma işlemi gerçekleştirilir, Tescil Bildirimi (değişiklik beyannamesi ) hazırlanır, Dosya kontrol ve onay için Kadastro Müdürlüğüne gönderilir, Onaylı Kadastro dosyası Kadastro müdürlüğünden alınır, talep sahibine telefon ile haber verilir ve dosya talep sahibine teslim edilir.

2) TARLADAN ARSAYA DÖNÜŞME

Şehir veya köy merkezlerinin genişlemesi nedeni ile eskiden ‘Tarla’ olan yerler ‘Arsa’ vasfına dönüşmüş fakat tapu kütüğünde cinsi hala ‘Tarla’ olarak gözüküyor ise bu durumu ortadan kaldırmak için cins değişikliği yapılmaktadır.

2-A) YAPILIŞ AMACI

Tarla olan bir yere yapı yapılmasının mümkün olmadığından yapı yapabilmek için, İmar planları içinde kalan tarlaların arsaya dönüşmesi gerektirdiği gibi durumlarda Cins değişikliği tarladan arsaya dönüşme işlemi yapılabilir.

2-B) İSTENİLEN EVRAKLAR

I. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur), II. Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi, III. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi, IV. Taşınmaz mal sahibi ölmüş ise talepte bulunan kişinin mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimlik fotokopisi istenmektedir.

2-C) İŞLEM SIRASI

Ön sözleşme hazırlanıp karşılıklı olarak imzalanır, Talebin kaydı yapılır, İşlemin maliyeti hesap edilerek ücret alınır ve fatura kesilir, Teknik bilgi belgeler (altlıklar) ilgili kurumdan alınır, İlgili belediyeye cins değişikliği yazısı yazılır, Tescil Bildirimi (değişiklik beyannamesi ) hazırlanır, Dosya kontrol ve onay için Kadastro Müdürlüğüne gönderilir, Onaylı Kadastro dosyası Kadastro müdürlüğünden alınır, talep sahibine telefon ile haber verilir ve dosya talep sahibine teslim edilir.

3) YAPISIZ İKEN YAPILI HALE GELME

Parsel üzerinde imar planına göre uygun yapılan yapılar önce belediyeden ‘Yapı Kullanma İzin Belgesi’ almaları gerekir. Yapı kullanma izin belgesi ile birlikte hazırlanan dosya Kadastro Müdürlüğünün kontrol ve onayına gönderilir. Onaylanan bu değişikliğin tapu kütüğüne işlenmesi gerekmektedir.

3-A) YAPILIŞ AMACI

Yeni binalarda Yapı Kullanma izin Belgesi alınmadıkça elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemleri yapılmamakta olup binada oturan şahıslar inşaat elektriği ve suyu kullanmaktadırlar. Böylece şahıslar yüksek tutarlı faturalar ödemektedirler. Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen şahıslar cins değişikli yapılı hale getirme talebinde bulunabilirler, Yeni yapılan yapılarda kredili satış söz konusu ise satışın gerçekleşebilesi için, vb. durumlarda Cins değişikliği yapım işlemi yapılabilir.

3-B) İSTENİLEN EVRAKLAR

I. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),

II. Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi,

III. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,

IV. Taşınmaz mal sahibi ölmüş ise talepte bulunan kişinin mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimlik fotokopisi,

V. 07.07.2009 tarihinden sonra kat irtifakı kurulmuş olan taşınmazlarda yapı ruhsatı ve iskân heyet raporu fotokopisi,

VI. 27.08.2008 – 07.07.2009 tarihleri arasında kat irtifakı kurulmuş olan taşınmazlarda yapı ruhsatı, vaziyet bağımsız bölüm planı, iskân heyet raporu ve proje istenmektedir.

3-C) İŞLEM SIRASI

Ön sözleşme hazırlanıp karşılıklı olarak imzalanır, Talebin kaydı yapılır, İşlemin maliyeti hesap edilerek ücret alınır ve fatura kesilir, Teknik bilgi belgeler (altlıklar) ilgili kurumdan alınır, Zemin ölçümleri yapılır, Altlık evraklar ile zemin ölçüleri kıyaslanarak yapılaşmanın doğruluğu kontrol edilir, Tescil Bildirimi (değişiklik beyannamesi ) hazırlanır, Dosya kontrol ve onay için Kadastro Müdürlüğüne gönderilir, Onaylı Kadastro dosyası Kadastro müdürlüğünden alınır, talep sahibine telefon ile haber verilir ve dosya talep sahibine teslim edilir.

0 333 000 00 00 GSM Numaramız 7/24 Bizi Arayabilirsiniz..
0 333 000 00 00 Whatsapp Numaramız 7/24 Bizi Arayabilirsiniz..
0 333 000 00 00 Telegram Numaramız 7/24 Bizi Arayabilirsiniz..
0 333 000 00 00 Bip Numaramız 7/24 Bizi Arayabilirsiniz..
Resim
Resim

Site Oluştur

Yönetim panelli websitenizi hemen oluşturun

Sektörde, başarılı saygın firma olmak temel vizyonumuzdur. Zamanlaması planlaması doğru işleyen süreçlerde müşterilerimize ideal hizmetleri sunmak genel misyonumuzdur.
SiteOluştur
Yardımcı Modüller